Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Toegang tot en het gebruik van het Centraalkeurmerk, hierna te noemen: CKK, is gebaseerd op de volgende voorwaarden.

Gebruik van deze site en en lidmaatschap van het CKK houd in dat je volledig akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Voordat je het CKK gaat gebruiken verklaar je dat je je zult houden aan de regels in deze voorwaarden en de Nederlandse wetgeving.

Je gaat verder akkoord dat het Nederlands recht exclusief van toepassing is op onenigheid die voortkomt uit deze voorwaarden.

Wij behouden ons het recht toe op elk moment deze voorwaarden te veranderen, aan te passen, uit te breiden of regels te verwijderen.

Als je het CKK blijft gebruiken nadat deze voorwaarden zijn veranderd, houd dat in dat je akkoord gaat met de aanpassingen. Gebruik van deze website zal dan op basis zijn van de veranderde voorwaarden. Lidmaatschap/ gebruik van CKK is een dienst voor volwassen die o.a. parenclubs en/of ander erotische gerelateerde bedrijven bezoekt en daar een mening over willen geven, ook adverteren kan op deze site.

Om lid te worden van het CKK moet je 18 jaar of ouder zijn. Het lidmaatschap kan op elk moment door elk der partijen beëindigd worden door de andere partij formeel per email daarvan op de hoogte te stellen, membershipgelden, worden niet terugbetaald. Het CKK behoud het recht om lidmaatschappen en ander gebruik te beëindigen zonder opgaaf van redenen, voor elke overtreding van deze voorwaarden. Leden zullen altijd hun lidmaatschap gebruiken naar het idee waarvoor het bedoeld is en als zodanig in hun online communicatie geen mensen lastig vallen, misleiden, misbruiken, beledigen, zullen geen beledigende of obscene woorden gebruiken en zullen geen advertentie materiaal verspreiden. Het is niet toegestaan om het CKK te gebruiken als wervingsmedium voor clubs, community’s, websites of concurrerende activiteiten, tenzij men het hiervoor bedoelde account heeft en/of adverteerder is. Het is niet toegestaan om websites, telefoon nummers, e-mail adressen en/of andere persoonlijke contactgegevens (buiten het CKK om), in de profielen of op het forum te vermelden. Het is niet toegestaan om foto’s te plaatsen die geen persoonlijk karakter hebben, andere personen afbeelden dan de gebruikers zelf, of waarvan het intellectueel eigendom bij derden berust. Wanneer we het vermoeden hebben dat leden zich niet houden aan deze voorwaarden behouden wij het recht om een onderzoek in te stellen en indien nodig daarop actie te ondernemen.

Copyright & Intellectueel Eigendom Het materiaal (afbeeldingen en tekst) in deze website vallen onder het Copyright van het CKK (of haar rechtmatige eigenaren), samen met elk ander intellectueel eigendom in zulk materiaal. Alle rechten (inclusief morele rechten van de auteurs), zijn hierbij gereserveerd. Geen enkel onderdeel van deze website gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van het CKK, en dan alleen bij toestemming, op zo’n manier dat de bron en intellectueel eigendomsrechten vermeld worden. Juistheid van Informatie Alhoewel het CKK geen mogelijkheid onbenut laat om ervoor te zorgen dat de informatie binnen de website van het CKK correct is, moet je ervan gewaar zijn dat die informatie incompleet, onjuist of verouderd is. Er kan geen garantie op de juistheid van informatie gegeven worden. Beperkte aansprakelijkheid In het geval van overtreding van deze voorwaarden kan het CKK overgaan tot het beëindigen van het lidmaatschap. In dat geval vind er geen restitutie plaats van eventueel betaalde lidmaatschapsgelden.

Voor zover de wet dit mogelijk maakt zal het CKK niet aansprakelijk zijn tegenover personen of organisaties, op een manier die voort komt uit het gebruik, onderhoud, interpretatie of betrouwbaarheid van de in deze website vermelde informatie, het onvermogen om de website te bereiken of functioneel te gebruiken, of schade die voort komt uit een overtreding van deze voorwaarden. Het CKK is niet, en kan niet, aansprakelijk gesteld worden voor enige acties of uitingen van één van haar leden. Privacy bepalingen Het CKK heeft uitermate veel respect voor de privacy van haar online bezoekers. Informatie welke een online bezoeker kan identificeren wordt door het CKK alleen verzameld indien vrijwillig door de bezoeker aangeboden.

Het CKK maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van het CKK. Onze website verzamelt niet-persoonlijke informatie om het aantal bezoekers te tellen en om het type webbrowser of operating systeem te identificeren. Door middel van deze informatie kunnen wij de website voortdurend aanpassen aan de behoeftes van de bezoeker. Informatie zoals naam en adres, wordt niet verzameld, nog wordt het door het CKK vereist om deze te vermelden voordat de bezoeker toegang kan krijgen tot een onderdeel van deze website. Indien je een lidmaatschap aanschaft voor het CKK zullen we persoonlijke informatie moeten vragen voor verschillende doeleinden. Je naam en volledige adres zijn nodig voor credit card verificatie en antifraude maatregelen.

. De CKK leden worden periodiek per email op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het CKK en aangesloten bedrijven.

Geef uw beoordeling

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5